ASOCIAȚIA MARISA BRIANA
TIMIȘOARA, CIF 15097948
HOLDELOR B92, SC.B, AP.2
0720273747
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sunt de acord ca Asociatia MARISA BRIANA, cu sediul în Timisoara, str. Holdelor, bl.B92, sc.B, ap.2, jud. Timiș, să fie autorizată să proceseze datele mele personale care sunt colectate pe acest formular digital , în următoarele scopuri:

– generarea digitală a declarației 230;
– utilizarea datelor personale pentru generarea borderoului necesar pentru urcarea online a declarației 230 pe site-ul ANAF;
– prelucrarea datelor pentru trimiterea de informări legate de modul în care a fost folosită contribuția de 3,5% și ce impact a avut.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către ASOCIATIA MARISA BRIANA.
Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată spre exemplu prin e-mail către centrulmarisa@gmail.com sau în scris la secretariatul asociației. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțimântul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. In cazul în care aveți întrebări legate de aceasta declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către Asociatia MARISA BRIANA în general, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați – 0720273747

Declar că sunt de acord ca datele mele să fie prelucrate în scopurile expres enumerate mai sus și menționez că acest acord este valabil până va fi expres revocat de către mine în condițiile legale.

Exprimarea acordului dumneavoastră în scopurile de mai sus este opțională, iar refuzul oferirii acestuia nu afectează colaborarea dintre parti.

Marisa Briana